KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Topluluk Kurma Koşulları

DUYURU


Değerli öğrencilerimiz;

COVID-19 salgını önlemleri nedeniyle topluluk başvuruları bu sene Mayıs ayında yapılamayacaktır.

2020-2021 akademik yılı açılışını takiben aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde topluluk kurulma başvurusu yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.TOPLULUK KURULMASI İÇİN GEREKENLER


. Öğrenciler, topluluk kuruluşu ile ilgili ilk başvuruyu her akademik yıl içerisinde 01-31 Mayıs tarihleri arasında Kültür İşleri Müdürlüğü’ne yaparlar. Yapılan başvuruların sonuçları bir sonraki akademik yıl Kasım ayı sonuna kadar karara bağlanır.

 

· Kurulması istenilen topluluğun amaçları kapsamında çalışmalar yapan bir topluluk yoksa, yeni bir topluluğun kurulmasına izin verilir.

 

· Topluluğun kuruluş amaçları doğrultusunda hazırlanan tüzük,

 

· Öngörülen akademik danışmanın görevi kabul ettiğine dair dilekçesi,

 

· En az 3, en fazla 7 kişiden oluşan asil Yönetim Kurulu ve yedek Yönetim Kurulu listeleri (imzaları alınarak),

 

· En az 20 kişiden oluşan ad, soyad, bölüm, sınıf, öğrenci numarası yazılı üye listesi (imzaları alınarak),

 

· Yapılması planlanan etkinliklerin yer aldığı proje dosyası,

 

· Topluluk odası olarak kullanılması düşünülen mekan için, ait olduğu Bölümün/Birimin ilgili amirinden onayı alınmış topluluk odası yazısı,