KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Öğrenci Toplulukları

 

AMATÖR ASTRONOMİ TOPLULUĞU
AMATÖR FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TOPLULUĞU
ARKEOLOJİ TOPLULUĞU
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU
AVRASYA TOPLULUĞU
AVRUPA ÖĞRENCİLERİ FORUMU TOPLULUĞU (AEGEE-Ankara)
AVRUPA TEKNOLOJİ ÖĞRENCİLERİ TOPLULUĞU
BİLGİSAYAR TOPLULUĞU
BİLİM KURGU VE FANTAZİ TOPLULUĞU
BİLİM VE GELECEK TOPLULUĞU

BİLİMİN ÇOCUK DİLİ TOPLULUĞU
BİYOLOJİ VE GENETİK TOPLULUĞU
CAZ TOPLULUĞU
ÇAĞDAŞ DANS TOPLULUĞU
ÇEVRE TOPLULUĞU
ÇOCUK AKLIM TOPLULUĞU
DIŞ POLİTİKA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU

DİL TOPLULUĞU

DOĞA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

DOĞA MÜHENDİSLİKLERİ TOPLULUĞU
EĞİTİM TOPLULUĞU
EKONOMİ TOPLULUĞU

EKOSAM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ENGELSİZ ODTÜ TOPLULUĞU
FELSEFE TOPLULUĞU
FİZİK TOPLULUĞU
GASTRONOMİ TOPLULUĞU
GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU

GENÇ KIZILAY TOPLULUĞU
GENÇ YAZARLAR TOPLULUĞU
GIDA TOPLULUĞU
GO TOPLULUĞU
GÜZEL SANATLAR TOPLULUĞU
HAVACILIK VE UZAY TOPLULUĞU

HAYVAN DOSTLARI TOPLULUĞU

IACES ODTÜ TOPLULUĞU
IEEE ODTÜ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
İLETİŞİM TOPLULUĞU

İLK-YAR TOPLULUĞU
İSTATİSTİK TOPLULUĞU
İŞLETME TOPLULUĞU
JAPON KÜLTÜR TOPLULUĞU
JEOLOJİ TOPLULUĞU
KİMYA TOPLULUĞU
KİTAP TOPLULUĞU
KLASİK GİTAR TOPLULUĞU
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
KUŞ GÖZLEM TOPLULUĞU
LODOS TOPLULUĞU
MAKİNA VE İNOVASYON TOPLULUĞU
MALZEME BİLİMLERİ TOPLULUĞU
MATEMATİK TOPLULUĞU

MEDYA TOPLULUĞU
MİMARLIK TOPLULUĞU
MODELLEME VE SİMÜLASYON TOPLULUĞU
MÜNAZARA TOPLULUĞU
MÜZİK TOPLULUKLARI
MÜZİKAL TOPLULUĞU

OYUN GELİŞTİRME VE ANİMASYON TOPLULUĞU
PSİKOLOJİ TOPLULUĞU
RADYO TOPLULUĞU
ROBOT TOPLULUĞU
SIAM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

SİBER GÜVENLİK TOPLULUĞU
SİNEMA TOPLULUĞU
SİYASET BİLİMİ TOPLULUĞU
SOSYAL DEMOKRASİ TOPLULUĞU
SOSYALİST DÜŞÜNCE TOPLULUĞU
SOSYOLOJİ TOPLULUĞU

STÜDYO V TOPLULUĞU
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TOPLULUĞU
TARİH TOPLULUĞU
TASARIM TOPLULUĞU

TECH FOR STARTUP TOPLULUĞU
TİYATRO TOPLULUĞU

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI TOPLULUĞU
TÜRK HALK BİLİMİ TOPLULUĞU
TÜRKÇE TOPLULUĞU
ULUSLARARASI GENÇLİK TOPLULUĞU
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ TOPLULUĞU
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK TOPLULUĞU
UZAK DOĞU TOPLULUĞU
VERİMLİLİK TOPLULUĞU
YAPI TOPLULUĞU

YEŞİL KAMPÜS TOPLULUĞU

 


AMATÖR ASTRONOMİ TOPLULUĞU

 

Gök bilim meraklıları ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ülkemizde gök bilim çalışmalarını geliştirmek, seminerler ve gözlemler düzenleyerek öğrencileri bu konuda bilinçlendirmek, yabancı kaynaklardaki bilgileri ve güncel haberleri dilimize çevirmek, gökyüzü olayları ile ilgili halkın bilgi almasını sağlamak, üyeler ile gök bilim konusunda uzman kişiler arasında irtibat sağlamak, internet sitemiz ile meraklılarına gerekli bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırabilmek, ulusal çapta paylaşım ortamı sağlamak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Sinan Kaan Yerli (Fizik Bölümü)

Topluluk Odası : Fizik Bölümü Zemin Kat

Web Sayfası : http://www.gokyuzu.org

 

AMATÖR FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU

 

Üniversitemizde fotoğraf sanatını sevdirmek ve ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek bu öğrencilere projeleri için yaratıcılığa açık bir ortam ve teknik destek sağlamak, kurslar düzenlemek, sergiler açmak ve diğer amatör fotoğrafçılık topluluklarının/oluşumlarının katılımıyla fotoğraf şenliği düzenlemek.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Salih Özçubukçu (Kimya Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluk Barakası

Web Sayfası : http://aft.metu.edu.tr/

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TOPLULUĞU

 

Bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanmak, araştırma geliştirme kültür ve geleneğinin; sorgulama, icat etme, fikir üretme kavramlarının ülke genelinde yayılması ve toplum tarafından benimsenmesi için gerekli uygulama ve etkinlikleri gerçekleştirmek.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Ulaş Yaman (Makine Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Makine Mühendisliği Bölümü F Blok

Web Sayfası: https://www.odtuarget.com/

 

ARKEOLOJİ TOPLULUĞU

 

Dünya kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan uygarlığın beşiği Anadolu kültürüne ilişkin bilimsel çalışmalar yapmak, bu kültürün zenginliklerini topluma tanıtmak, arkeoloji sevgi ve bilincini yaymak, bilgilendirici seminerler ve ülkemizin antik bölgelerine geziler düzenlemek.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Deniz Burcu Erciyas (Yerleşim Arkeolojisi Bölümü)

Dr.Öğr.Üys.Evangelina Pişkin (Yerleşim Arkeolojisi Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluklar Barakası

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

 

Atatürk’ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için kurulmuş, bir 20.yüzyıl ideolojisi olan Kemalizm’i (Atatürkçülük) içinde bulunduğumuz çağın sürekli değişen koşullarına göre yorumlayabilmek ve ona yeni açılımlar kazandırabilmek. Atatürk’ün devrim ve ilkelerini, devrimlerin bugünkü sonuçlarını ve toplumsal yansımalarını incelemek ve bu konularda bilimsel araştırmalar yapmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Birten Çelik (Tarih Bölümü)

Topluluk Odası : Fizik Bölümü Zemin Kat

Web Sayfası :http://www.odtuadt.com/

 

AVRASYA TOPLULUĞU

 

Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya’dan gelen pek çok öğrenciyi barındıran üniversitemizde, bu öğrencilerle ODTÜ öğrencileri arasında karşılıklı etkileşim ve kaynaşma ortamı yaratmak, yabancı öğrencilerin Türkiye ve ODTÜ’ye daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak.

 

Akademik Danışman : 

Topluluk Odası : Topluluk Konteynırları No:2

 

AVRUPA ÖĞRENCİLERİ FORUMU TOPLULUĞU (AEGEE-Ankara)

 

AEGEE, Avrupa’da öğrenciler ve gençlerin toplumda etkin bir rol almasını destekler. Diyalog ve eğitim olanakları için bir alan yaratmasının yanında karar vericilere karşı onların temsilcisi olarak davranır. Bunlara ek olarak, AEGEE, karşılıklı anlayışı güçlendirirken Avrupa’yı gençlere daha yakın hale getirir. Nisan 1995’te AEGEE ağına dahil olan AEGEE-Ankara, Avrupa çapında bu ağın en aktif lokallerinden biri olmuştur. AEGEE-Ankara’nın AEGEE ağına dahil olması, AEGEE içerisinde, modern Avrupa’nın sınırları hakkındaki dogmaları yıkmış ve değerler Avrupa’sıkavramına yeni bir anlayış getirilmesini sağlamıştır.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Atilla Eralp (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof.Dr.Cem Bozşahin (Enformatik Enstitüsü)

Topluluk Odası : Mühendislik Merkez Binası 1.Kat

 

AVRUPA TEKNOLOJİ ÖĞRENCİLERİ TOPLULUĞU

 

Uluslararası ve ulusal alanda teknik öğrenim gören öğrenciler ile ODTÜ öğrencileri arasındaki bağları güçlendirmek, aralarında bilgi akışı sağlamak, teknik eğitim sorunlarına beraber çözüm üretme yolları açmak, uluslararası teknik gelişmeleri takip etmek, kendi çevresini bu gelişmelerle desteklemek.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Hami Alpas (Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç.Dr.Hediye Tüydeş Yaman (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Yok

 

BİLGİSAYAR TOPLULUĞU

 

Akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin bilgisayar mantığını, teknolojisi, işlevi ve diğer bütün yönleriyle tanıtmak ve yaymak, bilgisayar bilimleri konusundaki sorularına yanıt vermek, bilgisayarla ilgilenen ve ilgilenmek isteyenleri aynı çatı altında toplamak, üniversite öğrencilerinin sürekli gelişen bilişim teknolojilerine ayak uydurmalarına yardımcı olmak

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Göktürk Üçoluk (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü B Blok

Web Sayfası: https://www.cclub.metu.edu.tr/

 

BİLİM KURGU VE FANTAZİ TOPLULUĞU

 

Gelişmiş ülkelerde kurumsal bir sanat dalı olarak kabul edilen ve bir yazın türü olan bilim-kurgu ile fantaziyi tanıtmak ve yaygınlaştırmak, Bilim Kurgu ve Fantazinin alt türü olan FRP, RPG, LARP, GM, CON ve benzer oyunları tanıtmak, öykü yazmak, çizgi roman okumak ve Türkiye’de kültürün renklenmesine katkıda bulunmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Burak Yedierler (Fizik Bölümü)

Öğr.Gör.Başar Kösereisoğlu (Modern Diller Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluklar Barakası

 

BİLİM VE GELECEK TOPLULUĞU

 

ODTÜ öğrencilerine bilimin ve teknolojinin toplumsal önemini kavratmak, bilim ve teknoloji alanında gündemi izleyerek, dünya çapında ortaya çıkan gelişmeleri koordineli olarak ODTÜ mensuplarında duyurmak, öğrencilerin yeni fikirlerinin proje halinde somutlaştırılmasına yardımcı olmak ve oluşan projeleri desteklemek.

 

Akademik Danışman : Okutman Dr.Taner Zorbay (Tarih Bölümü)

Doç.Dr.Mehmet Somel (Biyoloji Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluk Konteynırları No:1


BİLİMİN ÇOCUK DİLİ TOPLULUĞU

 

ODTÜ Bilimin Çocuk Dili Topluluğu 3-8 yaş arası çocuklarla kurulan etkileşimler doğrultusunda; bilimin kullandığı dili çocukların anlayabileceği şekle ve metoda getirmeyi, çocukların bilimsel meraklarını ve keşiflerini de bilim insanlarıyla buluşturarak bilime katkı sunmayı amaçlar.

 

Akademik Danışman: Dr.Öğr.Üys.Hasibe Özlen Demircan (Okul Öncesi Eğitimi)

Topluluk Odası: Eğitim Fakültesi Zemin Kat

 

BİYOLOJİ VE GENETİK TOPLULUĞU

 

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında dünya çapında ve ülkemizde yapılmış, yapılmakta olan çalışmaları üniversite ve yurt genelinde duyurmak, geleceğin bilim insanlarına bilimsel ortam sağlamak, canlı bilimlerine karşı ilgi duyanlara konuyu daha iyi tanıtmak, sevdirmek ve çalışmaları için ortam sağlamak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Mehmet Somel (Biyoloji Bölümü)

Doç.Dr.Çağdaş Devrim Son (Biyoloji Bölümü)

Topluluk Odası : Biyoloji Bölümü 1.Kat

Web Sayfası :https://www.biyogen.org/

 

 CAZ TOPLULUĞU

 

Caz müziğinin icrasını öğrenmek isteyen öğrencilere çeşitli enstrümanlar ve ses kullanımı üzerine caz müzik eğitimi ve kaynak kütüphane sağlamak, caz müzik dinleyicilerine kapsamlı bir arşiv sağlamak, caz müziğin tanınması ve daha fazla kişi tarafından beğeniyle dinlenmesine katkıda bulunmak, öğrenciler için kurslar düzenlemek.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Merve Erdal (Makina Mühendisliği Bölümü)

Öğr.Gör.Figen Işık (Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluk Konteynırları No:8

 

ÇAĞDAŞ DANS TOPLULUĞU

 

Duyguları anlatmanın en iyi yolu olan dansı, uygulamalı dans çalışmalarıyla kitlelere ulaştırmak, yaratıcılık, doğaçlama ve koreografi çalışmaları, kuramsal çalışmalar ve sunumlar yoluyla araştırma alanını genişletmek.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Banu Cingöz Ulu (Psikoloji Bölümü)

Topluluk Odası : 9.Yurt Zemin Kat

Web Sayfası :http://cdt.metu.edu.tr/


ÇEVRE TOPLULUĞU

 

Çevre duyarlılığını arttırmak ve yaymak, bireyleri bozulmuş doğa-insan ilişkilerine karşı sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, çevre sorunlarına getirilecek bilimsel çözüm yolları konusunda toplumu aydınlatmak.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Selçuk Dursun (Tarih Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluklar Barakası

Web Sayfası :http://cevre.metu.edu.tr/

 

ÇOCUK AKLIM TOPLULUĞU

 

0-6 yaş çocuklarının bilişsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve dil gelişimi yönünden istenilen düzeye gelmesinde, farklı sosyo ekonomik statüden gelen ve farklı özelliklere sahip bütün çocukların gelişimine katkıda bulunmak. Okul öncesi çağındaki çocukların gelişimine olumlu yönde katkı sağlamak isteyen öğrencileri, öğretim üyelerini ve bu konuda uzmanlaşmış kişileri bir araya getirmek, ailelerin okul öncesi eğitim konusundaki bilgi ve ilgisini arttırmak ve onları da bu sürece dahil etmek.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Volkan Şahin (Okul Öncesi Eğitimi)

Topluluk Odası : Topluluklar Konteynırı No:1


DIŞ POLİTİKA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TOPLULUĞU

 

Uluslararası ilişkiler ve ilgili olduğu diğer disiplinleri (kamu yönetimi, ekonomi, işletme, tarih, sosyoloji gibi) üniversite öğrencileri ve tüm kamuoyuna tanıtmak, uluslararası olayları sağlıklı değerlendirebilme yetisinin kazandırılmasına katkıda bulunmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Işık Kuşçu (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Doç.Dr.Zana Çıtak (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Topluluk Odası : İİBF B Binası


DİL TOPLULUĞU

 

Daha çok akademik gelişim odaklı olan topluluğumuz alanında uzman kişiler tarafından sunumlar, talep edilen dillerde speaking clublar ve bunlara benzer etkinlikler yoluyla dilbilim, edebiyat ve ELT alanlarına ilgisi olan insanları bir araya getirerek bilgi alışverişi sağlamayı hedefliyor.


Akademik Danışman: Prof.Dr.Çiğdem Sağın Şimşek (Yabancı Diller Eğitimi)

Topluluk Odası: Yabancı Diller Bölümü EFB-40

 

DOĞA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

 

Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin sahip olduğu hayvan ve bitki türleri üzerine ekolojik çalışmalar yapmak, var olan biyolojik zenginlikleri görüntülemek, tabiatın korunmasına katkı sağlamak ve bu koruma-araştırma bilincini ODTÜ öğrencilerine aşılamak, Üniversitemizin sahip olduğu arazi içindeki hayvan ve bitki türlerini tanıyıp tanıtmak, bilime ve doğa korumaya katkı sağlamak.

 

Akademik Danışman    : Doç.Dr.Can Bilgin (Biyoloji Bölümü)

Topluluk Odası            : Eymir Gölü Ekolojik Araştırma ve Eğitim İstasyonu


DOĞA MÜHENDİSLİKLERİ TOPLULUĞU

 

Gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla yer bilim ve mühendislikleri alanında kişilerin bilgi birikimlerini arttırmak ve ortaya konan çıktılar aracılığıyla toplumsal farkındalık yaratarak ilgili bilim dallarının bilinirliğini arttırmak. Öğrenciler, akademisyenler, ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlayarak mesleki, kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlamak, bileşenlerine değer katarak her platformda ilgili bilim dallarının varlığını pekiştirmek ve gelişimine katkı sunmak.

 

Akademik Danışman    :  Dr.Öğr.Üys.Mustafa Erkayaoğlu (Maden Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : Maden Mühendisliği MN-206

 

EĞİTİM TOPLULUĞU

 

Eğitimi sanat kabul eden ve eğitim konusunda duyarlı olan öğrenciler ve öğretmenleri bir araya getirmek ve insanları eğitim konusunda duyarlı olmaya teşvik etmek.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Safure Bulut (Orta Öğretim Fen Matematik Öğretmenliği)

Topluluk Odası : Eğitim Fakültesi Zemin Kat 

Web Sayfası :http://egitimtoplulugu.metu.edu.tr/

 

EKONOMİ TOPLULUĞU

 

Bir sosyal bilim olan ekonominin geliştirilmesine ve yeniden üretilmesine katkıda bulunmak, ekonominin etki alanına giren çok farklı konularda düşünce üreten uzmanları bir araya getirmek, Türkiye’deki ekonomi politikalarını irdelemek, bunların dünya üzerindeki iktisat kurumlarıyla bağlantılarını incelemek.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Erkan Erdil (Ekonomi Bölümü)

Doç.Dr.Ebru Voyvoda (Ekonomi Bölümü)

Dr.Öğr.Üys.Hasan Cömert (Ekonomi Bölümü)

Topluluk Odası : İİBF A Binası Zemin Kat

 

EKOSAM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

 

ODTÜ yerleşkesinin doğal zenginliğini ve biyolojik çeşitliliğini başta öğrenciler olmak üzere yerleşkeyi kullanan herkese tanıtmayı ve bu zenginliğin korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla çevre ve doğa temalı eğitimler, arazi çalışmaları, sunumlar, çalıştaylar, seminerler, belgesel gösterimleri ve ilgili diğer vatandaş bilimi etkinlikleri düzenler. Topluluk, çevre ve doğa konularına ilgili, yerleşkeyi tanıma,  koruma ve araştırma bilinci taşıyan, bu bilinci yaymaya ve aynı ilgi odağındaki insanlarla kaynaşmaya istekli öğrencilerden oluşmaktadır.

 

Akademik Danışman: Dr.M.Banu Gündoğan (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)

Topluluk Odası: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü EFC-21


ENGELSİZ ODTÜ TOPLULUĞU

 

ODTÜ’de öğrenim gören tüm engelli öğrencilere eğitim, öğrenim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak, gerek üniversitede gerekse dışarda engellilere karşı var olan önyargıları yıkmak ve toplumsal duyarlılıkları arttırmak.

 

Akademik Danışman : Öğr.Gör.Dr. Seher Balbay (Modern Diller Bölümü)

Topluluk Odası : Kütüphane Binası Rezerv Bölümü

Web Sayfası :http://eot.metu.edu.tr/

 

FELSEFE TOPLULUĞU

 

Felsefi faaliyetlerin ve çalışmaların yapılmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, öğrencileri felsefenin temel ilkeleri ve felsefeyle ilgili güncel tartışmalar hakkında bilgilendirmek.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Halil Turan (Felsefe Bölümü)

Dr.Öğr.Üys.Aret Karademir (Felsefe Bölümü)

Topluluk Odası : Beşeri Bilimler Zemin Kat

 

FİZİK TOPLULUĞU

 

Türkiye’de ve Dünya’da yürütülen fizik araştırmalarını ve ilgili bilimsel çalışmaları izleyerek benzeri çalışmalar tasarlamak, önermek, başlatmak, sonuçlandırmak, desteklemek, gözlemlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna sunmak, fizik biliminin endüstriyel uygulamaları ve teknolojiye katkılarını incelemek, uygulama amaçlı çalışmaları izlemek, desteklemek ve duyurmak.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Altuğ Özpineci (Fizik Bölümü)

Prof.Dr.Bayram Tekin (Fizik Bölümü)

Topluluk Odası : Fizik Bölümü   

Web Sayfası :http://newton.physics.metu.edu.tr/~fizikt/

 

GASTRONOMİ TOPLULUĞU

 

Yemek yemeyi seven, tadımdan yapıma mutfak sanatlarının tüm incelikleriyle ve dünya mutfaklarının zenginliğiyle ilgilenen herkesi bir araya getirmek, hem eğlenceli hem doyurucu etkinlikler peşinde koşan bir topluluk olmak. Ayrıca, okulumuzda eksik gördüğü bir bilimin, aslında bir sanatın destekleyicileri olmak ve onu geliştirmek. Topluluk, şu ana kadar yaptığı etkinliklerle bu hedefine bazı noktalardan tutunmuş ve gastronomi sever bireyleri buluşturmuştur.

 

Akademik Danışman : Prof..Dr.Sertaç Önde (Biyoloji Bölümü)

Doç.Dr.Mecit Halil Öztop (Gıda Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Gıda Mühendisliği Bölümü

Web Sayfası :https://www.odtugastronomi.org/

 

GENÇ GİRİŞİMCİLER TOPLULUĞU

 

Topluluk üyelerinin girişimcilik alanında aralarında fikir alışverişi yapabilecekleri, ortak projeler üretebilecekleri bir ortam hazırlamak, girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak çok yönlü eğitim verilmesini sağlamak, Türkiye’de girişimciliği destekleyen kurum kuruluşlar arasında bağlantı kurmak ve bilgi akışını sağlamak, bu kurum ve kuruluşların ODTÜ’lü genç girişimcilerin projelerine destek vermeleri için çalışmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Adil Oran (İşletme Bölümü)

Topluluk Odası : İİBF B Binası Zemin Kat

Web Sayfası :http://odtuggt.org/


GENÇ KIZILAY TOPLULUĞU

 

ODTÜ Genç Kızılay Topluluğu kan bağışı ve kök hücre alanında eğitimler, etkinlikler ve çalıştaylar düzenleyen gönüllülük esaslı bir topluluktur. Kızılaycılığın yedi temel ilkesi ışığında gençlerimizin paylaşımcı, hoşgörülü ve farklılıklara saygı duyan bireyler olmaları için çalışmalar sürdürmekteyiz. Eğitimler, etkinlikler ve daha birçok aktiviteler ile bu kültürün yaygınlaşmasını istemekteyiz. Kan bağışı ve kök hücre bağışının teşvik edilmesi, öğrencilerimizin bilinçlenmesinin sağlanması ve bu konuda farkındalık çalışmalarının yapılması amacıyla kurulmuştur.


Akademik Danışman: Dr.Taner Zorbay (Tarih Bölümü)

Topluluk Odası: Makina Mühendisliği Bölümü C Blok C106

 

GENÇ YAZARLAR TOPLULUĞU

 

Her alanda yazınsal ve düşünsel faaliyet gösteren öğrencileri tek çatı altında toplayarak hali hazırda bireysel yeteneklere sahip öğrencilerin kitlesel bir dayanışmayla ulusal ve uluslararası arenada daha etkili isimler olmalarını sağlamak, nitelikli ve entelektüel insan yetiştirmek ve disiplinler arası yaklaşımı sağlamak, Türkçe’nin özenli ve dikkatli bir şekilde kullanılmasına ve sadece yazınsal eyleme değil, okumaya da teşvik edici etkinlikler düzenlemek.

 

Akademik Danışman : Dr.Sibel Yılmaz (Türk Dili Bölümü)

Topluluk Odası : Odası Yok

 

GIDA TOPLULUĞU

 

ODTÜ’de gıda konusuna ilgi duyan öğrencilere bu konuda onları bilinçlendirecek aktiviteler düzenlemek, üyelerin kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, gıda endüstrisini yakından tanımalarına olanak sağlamak, sosyal ve teknik anlamda kendilerini yetiştirebilmelerine yardımcı olmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Mecit Halil Öztop (Gıda Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Odası Yok

Web Sayfası :http://gt.metu.edu.tr/

 

GO TOPLULUĞU

 

Japonların ünlü bir oyunu olan Go’nun ODTÜ’de tanıtılması ve kurallarının öğretilmesini sağlamak, öğrencilerin zekalarını geliştirmelerine, sabırlı ve başarılı olmalarına yardımcı olmak, Go oyunun kötü olmayan bir dünyada iyinin, karanlığın olmadığı yerde aydınlığın olmayacağı felsefesini yaygınlaştırmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Mehmet Fırat Arıkan (Matematik Bölümü)

Topluluk Odası : 9.Yurt Zemin Kat

Web Sayfası :http://go.metu.edu.tr/

 

GÜZEL SANATLAR TOPLULUĞU

 

Sanat yoluyla üyelerin ve topluluk etkinliklerinde yararlananların toplumsal, kültürel gelişmelerine yardım etmek, onların araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine olanak sağlayabilmek, düzenlediği resim, fotoğrafçılık, keman, piyano, flüt, gitar kurslarıyla ODTÜ’de güzel sanatların tanıtılması ve geliştirilmesi için çalışmak.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Mürvet Volkan (Kimya Bölümü)

Öğr.Gör.Tayfun Sansa (Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluklar Konteynırı No:4

Web Sayfası :http://gst.metu.edu.tr/

 

HAVACILIK VE UZAY TOPLULUĞU

 

Üyelerinin Avrupa çapında teknik ve sosyal alanlarda proje üretebilmelerine, aktivitelerde bulunmalarına olanak sağlamak, gençliğe havacılığı tanıtmak ve sevdirmek üye olunan uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi ve Türk kültürünü, Ankara’yı, ODTÜ'yü ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarda bulunmak. Türkiye’de havacılık-uzay endüstrisinin ilerlemesine katkıda bulunmak, öğrenciler, öğretim üyeleri ve sektör iletişimini arttırmak, üyelerin teknik, sosyal ve kişisel gelişimlerine en ileri düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Ercan Gürses (Havacılık Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr.Ahmet Oral (Fizik Bölümü)

Topluluk Odası : Havacılık Mühendisliği Bölümü

Web Sayfası :http://hut.metu.edu.tr/hut/

 

HAYVAN DOSTLARI TOPLULUĞU

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu esas alınarak Kampüs içindeki sokak hayvanlarının korunması ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerini, insanlar arasında yaşamaya alışmış hayvanların (tasmalı köpekler ve merkez kampüs kedileri) topluluk üyeleri ve gönüllülerle birlikte veteriner kontrolünde aşılarının yaptırılması ve düzenli olarak beslenmesini sağlamak. Öğrenci ve personelin sokak hayvanları konusunda bilinçlendirilmesinin ve daha önce saldırıya uğramış kişilerin sokak hayvanlarına olan korkularını yenmeleri amacıyla uzman ve deneyim sahibi kişilerin katılımıyla seminerler düzenlemek, uzmanlar tarafından hayvanlardan geçen hastalıkların ve muhtemel bir hayvan saldırısı durumunda alınabilecek önlemlerin anlatılacağı eğitimler vermek.

 

Akademik Danışman    : Doç.Dr.Ceylan Yozgatlıgil (İstatistik Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluk Konteynırı


IACES ODTÜ TOPLULUĞU

 

IACES ODTÜ, uluslararası ve ulusal alanda inşaat sektöründe çalışmayı hedefleyen öğrenciler arasındaki bir bağlantı organıdır. Bu bağlamda eğitim görmekte olan öğrencilerin uluslararası ve ulusal alanda gelecekteki meslektaşlarıyla bağlarını güçlendirmek, aralarında bilgi akışı sağlamak, mühendislik eğitimi sorunlarına beraber çözüm üretmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve kendi çevresini bu gelişimler ile desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bununla birlikte, gelecekte inşaat sektöründe çalışacak olan öğrencilerin kişisel ve mesleki anlamda gelişimlerini sağlamayı kendine amaç edinmiştir.


Akademik Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Aslı Akçamete Güngör (İnşaat Mühendisliği)

Topluluk Odası: İnşaat Mühendisliği K-1 Binası Kat: -1

 

IEEE ODTÜ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin bilinirliğini arttırmak, teknolojik gelişmeye teşvik etmek, topluma teknolojinin faydasını anlatmak ve farkındalığı arttırmak, teknoloji odaklı girişimciliği arttırmak, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek, üyelerinin mesleki ve sosyal açıdan gelişmelerini sağlamak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Murat Göl (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Elk.Elkt.Müh.Böl. A Blok

Web Sayfası :http://ieee.metu.edu.tr/


İLETİŞİM TOPLULUĞU

 

Topluluk her yıl düzenlemiş olduğu Gönüllü Eğitim Projesi’nde cumartesi günleri 6-7-8. sınıflara ders verir ve yıl boyunca toplamış olduğu kitap, kırtasiye vb. gibi yardımları ihtiyaç sahibi okullara götürerek kütüphane kurdukları ve yaratıcı drama, origami, vb. oyunlarla çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdikleri Gönüllü Paylaşım Projesi’ni düzenler.

 

Akademik Danışman : Öğr.Gör.Mümin Yılmaz (Modern Diller Bölümü)

Okutman Dr.Taner Zorbay (Tarih Bölümü)

Topluluk Odası : Mühendislik Merkez Binası Zemin Kat

 

İLK-YAR TOPLULUĞU

 

Özellikle kırsal kesimde, kasaba ve köylerde Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (YİBO) ve köy okullarında öğrenimini sürdüren ilköğretim öğrencilerine eğitim motivasyonu vermek, öğrencilerin okuma heyecanını, ilgi ve merakını arttırarak eğitimlerine katkıda bulunmak.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Zafer Bozkuş (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Doç.Dr.Yeşim Soyer (Gıda Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Odası Yok

Web Sayfası :http://ilkyar.metu.edu.tr/


 İSTATİSTİK TOPLULUĞU

 

İstatistik bilimini tanıtmak ve önemini vurgulamak, bölüm öğrencilerinin mesleki ve sosyal açıdan gelişmelerine destek olmak.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Barış Sürücü (İstatistik Bölümü)

Doç.Dr.Ceren Acar Vardar (İstatistik Bölümü)

Topluluk Odası : İstatistik Bölümü Zemin Kat

 

İŞLETME TOPLULUĞU

 

İşletme Bilimine, bölümüne ve öğrencisine hizmet” olarak belirlediği misyonu doğrultusunda “Hep daha iyiye” felsefesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Topluluk, Türkiye çapında düzenlediği Finans, Pazarlama&Reklamcılık, Liderlik, Girişimcilik vs. gibi konular hakkındaki etkinlikleriyle adından her zaman söz ettirmiştir. Geleceğin üst düzey yöneticilerine ve girişimcilerine yaratıcılıklarını ortaya çıkartma fırsatı sunmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara pratik yapıp deneyim kazanacakları olanaklar sağlamak topluluğun temelinde yer almaktadır.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Seza Danışoğlu (İşletme Bölümü)

Topluluk Odası : İİBF B Binası Zemin Kat

Web Sayfası :https://businessclub.metu.edu.tr/

 

JAPON KÜLTÜR TOPLULUĞU

 

Japon dilini ve Japon kültürünü ODTÜ’de tanıtmak, öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek, öğrencilerin Japon dili konusundaki yetkinliklerini arttırmak ve aralarındaki iletişimi arttırmak.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Meltem Şenol Balaban (Şehir Bölge Planlama Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluklar Konteynırı No:2

 

JEOLOJİ TOPLULUĞU

 

Yer bilimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu bilim dalını öğrencilere tanıtmak.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Nilgün Güleç (Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr.Erdin Bozkurt (Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Odası Yok

 

KİMYA TOPLULUĞU

 

Kimya bilimini tanıtmak ve sevdirmek,üniversite dışı teknik ve bilimsel kurumların uygulamalarından ve deneyimlerinden yararlanmak, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Salih Özçubukçu (Kimya Bölümü)

Topluluk Odası : Kimya Bölümü B Blok

 

KİTAP TOPLULUĞU

 

Toplumumuzun gereksinim duyduğu okuyan, düşünen, tartışan, kendi başına sağlıklı kararlar verebilen bireyler yetişmesi için kitap okumayı teşvik etmek, bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, yazar ve aydınlarımızla öğrencilerimiz arasında sanatsal ve kültürel iletişim kurarak öğrencileri okumaya özendirmek.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Özcan Yazıcı (Matematik Bölümü)

Doç.Dr.Mustafa Şen (Sosyoloji Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluk Konteynırları No: 7

 

KLASİK GİTAR TOPLULUĞU

 

Klasik gitarı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla kurslar düzenlemek, müzik sanatına olan ilgiyi arttırmak, çok sesli müziği ve klasik gitar edebiyatını yaygınlaştırmak, ünlü gitar virtüözlerini ve başyapıtları ODTÜ öğrencilerine tanıtmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Barış Çakmur (Kamu Yönetimi Bölümü)

Doç.Dr.Mehmet Somel (Biyoloji Bölümü)

Topluluk Odası : Topluluklar Barakası

Web Sayfası :http://gitar.metu.edu.tr/


KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

 

Kültürümüzün en önemli parçalarından olan Klasik Türk Müziğini aslına uygun biçimde temsil etmek ve başta ODTÜ öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli olmak üzere geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Türk Müziği Günleri, konserler, öğrenci korosu çalışmaları ve enstrüman kursları (ud, keman, kanun, ney, ritim sazı, tanbur, klarnet) düzenlemek.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Ayşen Akkaya (İstatistik Bölümü)

Topluluk Odası : KTMT Binası

Web Sayfası: http://www.odtuktmt.com/index.php


KUŞ GÖZLEM TOPLULUĞU

 

ODTÜ bünyesinde kuş gözlemciliği etkinliğini arttırmak, Türkiye’de Ornitoloji’nin (Kuş Bilimi) gelişmesini sağlamak, çeşitli araştırmalar yoluyla ornitolojik veri tabanının oluşmasına katkıda bulunmak, çevre ve doğa ile ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak doğanın korunmasına yardımcı olmak.

 

Akademik Danışman : Doç.Dr.Can Bilgin (Biyoloji Bölümü)

Topluluk Odası : Odası Yok

Web Sayfası :http://okgt.metu.edu.tr/

 

LODOS TOPLULUĞU

 

Lösemili ve zihinsel engelli bireyler başta olmak üzere desteğe ihtiyacı çocuklarımızla onları sosyal yönden tamamlayıcı etkinlikler gerçekleştirme amacıyla kurulan topluluk ismini, çalışmalarında öncelik verdiği hastalık ve genetik farklılıklar olan Lösemi, Otizm, Down Sendromu ve Serebral Palsinin baş harflerinden almıştır. Kuruluşunun üzerinden geçen kısa zaman içerisinde topluluk hızla büyümüştür, düzenledikleri onlarca hastane, vakıf ve eğitim kurumu ziyareti, gerçekleştirdikleri onlarca dilek ve organize ettikleri pek çok farkındalık etkinliği ile yüzlerce çocuğa ulaşmış, insanların onların farkına varmasına katkıda bulunmuştur.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Salih Özçubukçu (Kimya Bölümü)

Topluluk Odası : Maden Mühendisliği Bölümü 109

Web Sayfası: http://lodostoplulugu.com/

 

MAKİNA VE İNOVASYON TOPLULUĞU

 

Makina Mühendisliği ve makina teknolojileri ile ilgili bilimsel araştırma yapmak, makina mühendisliğinin tanıtımını ve günlük hayatta kullandığımız makinaların temel işleyişleri, çalışma prensipleri, geliştirilebilirlikleri ve benzeri konular hakkında insanları bilgilendirmek, araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Ahmet Buğra Koku (Makine Mühendisliği Bölümü)

Dr.Öğr.Üys.Feyza Kazanç (Makine Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası : Makine Mühendisliği Bölümü G Blok

Web Sayfası :http://mech.metu.edu.tr/

 

MALZEME BİLİMLERİ TOPLULUĞU

 

Malzeme bilimleri hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Metalurji ve Malzeme Bilimleri’ni tanıtmak, günlük hayatta kullanılan malzemelerin temel bileşenleriyle ilgili bilgi vermek.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Batur Ercan (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü)

Topluluk Odası : Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü C Binası Zemin Kat

 

MATEMATİK TOPLULUĞU

 

Matematiği ve matematiksel düşünceyi daha geniş kitlelere tanıtmak ve sevdirmek, matematiksel düşünce sisteminin geliştirilebileceğini gösteren çalışmalar yapmak.

 

Akademik Danışman : Prof.Dr.Yıldıray Ozan (Matematik Bölümü)

Doç.Dr.Semra Pamuk (Matematik Bölümü)

Topluluk Odası : Matematik Bölümü 1.Kat

Web Sayfası :http://mathc.metu.edu.tr/

 

MEDYA TOPLULUĞU

 

Medya sektöründe tek taraflı haber akışının yerine üniversite öğrencilerinin toplumun özne konumuna geçmesini haberin bir tüketim aracı olmasında çok kültür aracı haline gelmesi ve medya yaşam pratiklerinin uygulanmasını sağlamak, medya aracılığı ile akademik bilginin topluma akışını hızlandırmak, medyanın herhangi bir sahasında çalışmak isteyen öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Ömür Birler (Kamu Yönetimi Bölümü)

Topluluk Odası: Topluluk Konteynırları No:3


MİMARLIK TOPLULUĞU

 

Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin bilgilenme, karar verebilme, tartışabilme ve işbirliği içinde çalışabilme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli yaratıcı ortamı sağlamak, sosyal ve kültürel alanlardaki düşüncelerini ve projelerini profesyonel ortamda tartışmak.

 

Akademik Danışman : Dr.Öğr.Üys.Burak Büyükcivelek (Şehir Bölge ve Planlama Bölümü)

Topluluk Odası : Mimarlık Fakültesi


MODELLEME VE SİMÜLASYON TOPLULUĞU

 

ODTÜ öğrencilerini modelleme ve simülasyon alanında bilgilendirmek, gelecekte bu alanda başarılı çalışmalar yapabilmeleri için yardımcı olmak.


Akademik Danışman    : Doç.Dr.Halit Oğuztüzün (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : Modsim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Web Sayfası :http://scs.metu.edu.tr/

 

MÜNAZARA TOPLULUĞU

 

ODTÜ öğrencilerinin hitabet ve toplum önünde konuşma gibi yetkinliklerini geliştirmek, münazara aktivitesini tanıtmak, üyelerin bilgi ve becerilerini geliştirici çalışmalar yapmak, topluluk üyelerine, ODTÜ öğrencilerine ve Türkiye münazarasına katkıda bulunmak. Ulusal ve uluslararası münazara turnuvaları düzenlemek ve katılmak.

 

Akademik Danışman    : Doç.Dr.Zana Çitak (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Topluluk Odası            : İİBF B Binası


MÜZİK TOPLULUKLARI

 

Öğrencilerinden oluşan birkaç rock müzik grubunun bir araya gelmesi ile topluluk kurulmuştur. Kurulduğu zamandan itibaren topluluğun birincil gayesi amatör olarak müzik ile ilgilenen insanların bir çatı altında buluşup üretim yapabilmelerine olanak sağlamak olmuştur. Zamanla gelişen ve büyüyen topluluk bugün yine bu amaç temel olmak üzere müziğin üretiminde aktif olarak rol almak isteyen herkesin buluşma noktası konumuna erişmiştir. Ayrıca topluluğun öğrencilerin müzik çalışmalarını sürdürmesi için bir kayıt stüdyosu mevcuttur.


Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Besim Can Zırh (Sosyoloji Bölümü)

Topluluk Odası            : Toplulukları Konteynırı No:4

Web Sayfası : http://mt.metu.edu.tr/


MÜZİKAL TOPLULUĞU

 

Türkiye’nin, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuar kullanarak gösteri yapan ilk müzikal topluluklarından biridir. Müzikaller konusunda tanıtıcı, bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak, müzikallerden örnekleri gerektiğinde diğer ilgili topluluklarla yardımlaşarak, tiyatro ve müzik gibi iki temel sanat dalını birlikte ele alıp tanıtmak, sevdirmek ve sahne için yeni insanlar yetiştirmek, atölye çalışmaları yapmak. Ama en önemli görevi şu şekilde dile getirilebilir: Amatör bir ruhla profesyonele yakın gösteriler hazırlamak ve sunmak.


Akademik Danışman    : Öğr.Gör.Buket Esra Tarakçıoğlu (Modern Diller Bölümü)

Topluluk Odası            : 9 Yurt Zemin Kat

Web Sayfası :

 

OYUN GELİŞTİRME VE ANİMASYON TOPLULUĞU


Oyun Geliştirme ve Animasyon Topluluğu ODTÜ içerisinde oyun geliştirme ve animasyon alanlarındaki farkındalığın artmasını, farklı disiplinlerden ilgililerin bilgi ve tecrübe paylaşarak bu alanlarda daha çok uzmanlaşmalarını ve bu alanlarda üretimi teşvik ederek kampüs içerisinde daha üretken bir multimedya ekosistemi oluşturmayı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda eğitimler, kaynaşma toplantıları, grup projeleri, sergiler ve yarışmalar düzenler.


Akademik Danışman    : Prof.Dr.Kürşat Çağıltay (Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.)

Doç.Dr.Yusuf Sahillioğlu (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : GİSAM 4 nolu Oda

 

PSİKOLOJİ TOPLULUĞU

 

Psikolojiyi tanıtmak, psikoloji alanında çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı ilgili kişi ve kuruluşlarla iletişime geçerek destek sağlamak ve üyelerine ilgilendikleri alanlarda uygulama olanağı sağlamak.

 

Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Başak Şahin Acar (Psikoloji Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluklar Barakası

 

RADYO TOPLULUĞU

 

İlk misyonu olan Radyo ODTÜ’nün yayın hayatına geçişini başarıyla tamamlayan topluluk kaliteli radyo insanları yetiştirmek amacıyla Türkiye’de “Uygulamalı Radyo Yayıncılığı Dersleri”ni ilk olarak gerçekleştirmiştir. “Radyo Dersleri”, Türkiye’nin önde gelen radyocularını Radyo Topluluğu üyeleriyle ODTÜ’de buluşturmaktadır. Üyelerinin okul hayatı dışında sosyal faaliyetlerde de etkin biçimde rol alması ve sosyal çevrelerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğlendirici ve kaynaştırıcı aktiviteler gerçekleştirmektedir.


Akademik Danışman    : Doç.Dr.Adil Oran (İşletme Bölümü)

Topluluk Odası            : EBİ Yurdu Alt Kat


ROBOT TOPLULUĞU

 

Robot ve alt sistemleri tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek, Makina, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği ile Endüstriyel Tasarım ve diğer disiplinlerin ara kesitlerinde bilgi transferini sağlayarak yeni bilişimler elde etmek, ülkemiz ve dünyadaki robot uygulamalarını izleyerek öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunmak.


Akademik Danışman    : Doç.Dr.İlhan Konukseven (Makina Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : Makine Mühendisliği Bölümü D Binası

 

SIAM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

 

Disiplinler arası bilimsel ve eğitime yönelik çalışmaların yapılması için değişik fakülte ve bölümlerdeki öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bir araya gelmesi için ortam ve fırsat hazırlamak ve buna teşvik etmek, uygulamalı matematik ve sanayi arasındaki ilişkiden toplumun haberdar olmasını sağlamak, uygulamalı matematiğin sanayi ve bilimle ilişkisini desteklemek ve güçlendirmek, uygulamalı matematik ve bilimsel hesaplama arasındaki ilişkiyi kurmak.


Akademik Danışman    : Prof.Dr.Ömür Uğur (Uygulamalı Matematik Enstitüsü)

Doç.Dr.Murat Cenk (Uygulamalı Matematik Enstitüsü)

Topluluk Odası            : Uygulamalı Matematik Enstitüsü Binası

Web Sayfası: www.siam.metu.edu.tr

 

SİBER GÜVENLİK TOPLULUĞU

 

Siber Güvenlik öğrenci kulübünün kuruluş amacı Siber Güvenlik alanına ilgi duyan farklı disiplinlerden insanları bir araya getirmektir. Bu sayede bu alana ilgili öğrenciler ve mezunlar arasında aktif bilgi alışverişi yapılabilecek ortamı oluşturarak Siber Güvenlik alanında üyelerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamayı hedeflemektedir. Kulübümüz bünyesinde yapılabilecek bazı etkinliklerle üyelerin teknik konularda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, yapılması planlanan diğer bazı etkinlikler ile alan dışındaki insanların Siber Güvenlik alanı ile ilişkili konularda farkındalıklarının artırılması da kulübün hedefleri arasındadır.

 

Akademik Danışman: Doç.Dr.Cengiz Acartürk (Enformatik Enstitüsü)

Topluluk Odası: Oda: Enformatik Enstitüsü A Blok Zemin Kat Z-12

 

SİNEMA TOPLULUĞU

 

ODTÜ öğrencileri arasında sinema sanatını araştırma çalışmalarını yaygınlaştırmak ve bu sanatla ilgili bilgi, belge ve kaynak üretimi sağlamak, ODTÜ öğrencilerine dünya sinemasını ve bağımsız filmleri tanıtmak.

 

Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Besim Can Zırh (Sosyoloji Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluklar Barakası

Web Sayfası :http://sinema.metu.edu.tr/

 

SİYASET BİLİMİ TOPLULUĞU

 

Siyasetin kendine özgü ve amacı olan bir bilim olduğunu göstermek, siyasetin gelişmekte olan bir sosyal bilim olduğunu anlatmak, bu bilimi sevdirmek ve araştırmacıları bir araya getirmek.

 

Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Ömür Birler (Kamu Yönetimi Bölümü)

Topluluk Odası            : İİBF A Binası


SOSYAL DEMOKRASİ TOPLULUĞU

 

Sosyal demokrat düşünceyi tanıtmak, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ortak faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak.


Akademik Danışman    : Doç.Dr.Erdoğan Yıldırım (Sosyoloji Bölümü)

Doç.Dr.Pınar Köksal (Kamu Yönetimi Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluklar Konteynırı No: 8


SOSYALİST DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

 

Ülkemizde ve dünyada gelişen toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları bilimsel sosyalizm ve Marksist yöntem ışığında tartışmak, üniversite gündemine taşımak ve çözüm önerileri üretmek.


Akademik Danışman    : Doç.Dr.Barış Çakmur (Kamu Yönetimi Bölümü)

Topluluk Odası            : Odası Yok


SOSYOLOJİ TOPLULUĞU

 

Toplum bilimsel faaliyetlerin, çalışmaların yapılmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, yakın disiplin, bilim dalları ve çeşitli kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak, topluluk üyelerinin yer alacağı toplum bilimsel araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek.


Akademik Danışman    Dr.Öğr.Üys.Besim Can Zırh (Sosyoloji Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluklar Konteynırı No: 7


STUDIO V TOPLULUĞU 

 

Topluluk üyelerinin mesleki, entelektüel ve sosyal donanımlarını geliştirmek üzere eğitim etkinlikleri, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek, mimari alanda fikir paylaşımları yaparak katılımcıların ufuklarını geliştirmek, ulusal ve uluslararası mimarlık öğrencileri ile ortak etkinlikler düzenlemek, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin uluslararası tanınırlığını arttırmak, tasarım atölyeleri ile profesyonel hayata hazırlanılmasını kolaylaştırmak ve yapılı çevreyi biçimlendiren disiplinlerin bir arada çalışmasını sağlamak üzere oluşturulmuş öğrenci topluluğudur.


Akademik Danışman: Prof.Dr.F.Cana Bilsel (Mimarlık Bölümü)

Topluluk Odası: Mimarlık Fakültesi R-49

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TOPLULUĞU

 

Çevre kirliliğine yol açmayan/doğayı kirletmeyen, enerji ve doğal kaynakları koruyucu, ekonomik açıdan uygulanabilir, çalışanlar, toplum ve tüketiciler için güvenilir, sağlıklı, tüm insanlar için sosyal ve yaratıcı bir şekilde faydalı proses ve sistemler kullanılarak, mal ve hizmetlerin yaratılması prensiplerini esas alarak topluluk üyelerini ve öğrencileri bilinçlendirerek projeler üretmek, araştırma, geliştirme, inceleme ve deneyler yapmak.


Akademik Danışman    : Prof.Dr.Deniz Üner (Kimya Mühendisliği Bölümü)

Dr.Öğr.Üys.Harun Koku (Kimya Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : Kimya Mühendisliği Bölümü E-Blok


TARİH TOPLULUĞU

 

Tarih bilimi ile ilgili etkinlik ve çalışmalar yapılmasına ve tarih bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, öğrenciler arasında konu ile ilgili araştırıcı ve yaratıcı etkinlikler geliştirmek.

 

Akademik Danışman    : Doç.Dr.Güçlü Tülüveli (Tarih Bölümü)

Topluluk Odası            : Beşeri Bilimler Binası Zemin Kat


TASARIM TOPLULUĞU

 

Tasarım disiplinini öncelikle üniversite içerisinde, daha sonra ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, anlatmak ve yaygınlaştırmak, farklı disiplinler ile ortak çalışmalar yürüterek bu çalışmaları sunmak, tasarım konusunda gelişmeleri izleyerek güncel tasarım akımları, eğilimleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.


Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Hakan Gürsu (Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Topluluk Odası            : Mimarlık Bölümü Yeni Bina

 

TECH FOR STARTUP TOPLULUĞU

 

Tech for Startup Türkiye’nin gelişmiş ülke olma sürecindeki dönüşümünü desteklemek amacıyla yola çıkmış ODTÜ’de kurulmuş bir öğrenci topluluğudur. Bu amaç doğrultusunda misyonumuz, teknokent-öğrenci ve startup-öğrenci ilişkisini güçlendirmek, üyelerimizin mesleki ve sosyal açıdan gelişmelerini desteklemek ve ODTÜ’ye, startuplara, arkadaşlarımıza fayda sağlamaktır.

 

Aldığımız ilhamı sürekli olarak üyelerimize vermeyi ve bu doğrultuda dijitalleşme ve teknoloji ile birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

 

Akademik Danışman: Doç.Dr.Çağlar Sınayuç (Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği)

Topluluk Odası: ODTÜ Teknokent Kulukça Merkezi No:13


TİYATRO TOPLULUĞU

 

Tiyatro ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirmek, tiyatro sevgisini yaygınlaştırmak, öğrencilerin sanatsal alanda yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunmak, topluluk önünde rahat konuşma ve hareket becerisini kazandırmak. 1966 yılında “Şenlik ‘66” adı altında ilki yapılan tiyatro şenliği, üniversite ve amatör tiyatro toplulukları arasında köprü kurulmasını sağlamış ve tiyatro ortamında üretken, dönüştürücü bir platform haline gelmiştir. Gerçekleştirilen bu şenlik Türkiye’nin ilk “Üniversite Tiyatroları Şenliği” olması açısından çok önemlidir.


Akademik Danışman    Doç.Dr.Mecit Halil Öztop (Gıda Mühendisliği Bölümü)

Doç.Dr.E.Atilla Aytekin (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Topluluk Odası            : Mimarlık Amfisi Alt Kat

Web Sayfası :http://odtuoyunculari.metu.edu.tr/

 


TÜRK HALK BİLİMİ TOPLULUĞU

 

Kurulduğu 1961 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren topluluk, halk oyunları, halk müziği, halk tiyatrosu ve yöre araştırmalarını kapsayan dört ana kolda etkinlik göstermektedir. Halk oyunlarını asıllarına uygun öğrenme ve öğretme; orta oyunu ve köy seyirlikleri araştırma ve sergileme; halk müziği çalgıları eğitimi, notalama, derleme ve arşivleme çalışmaları; halk kültürünü alanda araştırma; halk bilimi seminer, panel ve sempozyumları yapılan etkinlikler arasındadır. Giysiliğinde yirmiden fazla yörenin kostümüne sahip olan topluluğun, halk bilimi konusunda yayımlanmış kitap ve dergileri içeren zengin bir kütüphanesi de vardır.


Akademik Danışman    Doç.Dr.Birten Çelik (Tarih Bölümü)

Topluluk Odası            : THBT Binası

Web Sayfası :http://thbt.org/default.asp

 

TÜRKÇE TOPLULUĞU

 

ODTÜ Türkçe Topluluğu öncelikle üniversitede daha sonra bütün çevrede Türkçe’nin doğru ve düzgün bir biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapan bir topluluktur. Topluluk özellikle dilimize yabancı dillerden giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını insanlara sunarak bunların kullanımını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.


Akademik Danışman    : Dr.Yücel Ünlü Aydın (Türk Dili Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluk Konteynırları

 

ULUSLARARASI GENÇLİK TOPLULUĞU

 

Sosyal ve kültürel çalışmalar yoluyla öğrenciler arasında uluslararası anlayış ve yakınlaşmayı geliştirmek, ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunmak, kültürlerarası anlayışı geliştirmek, ülkemizde temsilciliği bulunan ülke büyükelçilikleriyle iletişime geçerek, bu ülkelerin sosyal ve kültürel yaşantılarını üniversitemizde tanıtmak. Uluslararası Bahar Şenliği ve Kitap Fuarı topluluğun başlıca etkinlikleri arasındadır.  


Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Besim Can Zırh (Sosyoloji Bölümü)

Topluluk Odası            : Topluluklar Barakası

Web Sayfası: http://ugt.metu.edu.tr/

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

 

Uluslararası öğrencilerin üniversitemize uyum sağlamasını kolaylaştırmak, farklı organizasyonlarla bir araya getirmek, ülkelerini üniversitemizde tanıtmalarını sağlamak, Türk öğrencilerle olumlu ilişkiler kurmalarına katkıda bulunmak, karşılaştıkları sorunları çözmelerinde yardımcı olunabilecek bir platform oluşturmak ve kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamak, uluslararası/ulusal organizasyonların, Türkiye’deki uluslararası öğrencileri kapsayan programları ODTÜ’de temsil etmek.


Akademik Danışman    : Prof.Dr. Altuğ Özpineci (Fizik Bölümü)

Doç.Dr.Hande Toffoli (Fizik Bölümü)

Topluluk Odası            : Odası Yok


ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ TOPLULUĞU

 

Avrupa Birliği Değişim Programı Erasmus ve diğer öğrenci değişim programları ile eğitimin bir bölümünü yurt dışında başka bir yükseköğrenim kurumunda yapmak isteyen öğrencilere, daha önce bu değişim programlarına katılmış öğrencilerin de yardımıyla rehberlik ve danışmanlık yapmak.


Akademik Danışman    : Prof.Dr.Nezih Güven (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : Odası Yok


ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK TOPLULUĞU

 

ODTÜ öğrencilerini uluslararası ticaret konusunda bilinçlendirmek, eğitmek ve uygulamalı olarak ticaret içinde aktif rol almalarını sağlamak, çağımızın parlayan iş alanı ve globalleşen dünyada gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez olan ithalat-ihracatı bir hedef kariyer alanı olarak ODTÜ öğrencilerine sunmak.


Akademik Danışman    : Prof.Dr.Nuray Güner (İşletme Bölümü)

Topluluk Odası            : İİBF B Binası Zemin Kat


UZAK DOĞU TOPLULUĞU

 

Üniversite öğrencilerine bölge ülkelerini (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Güneydoğu Asya ülkeleri) ve sosyal yapılarını daha yakından tanıtmak, bilgilendirmek, üniversite ve bölüm öğrencileri ile bölge ülkelerinden yetkililer arasında akademik faaliyetlerde ve kültür alışverişinde bulunmak.

 

Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Ceren Ergenç (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr.Öğr.Üys.Şerif Onur Bahçecik (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Topluluk Odası            : Odası Yok


VERİMLİLİK TOPLULUĞU

 

Yarattığı farklılıklarla ulusal ve uluslararası alanda lider bir öğrenci topluluğu olmak, öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyasından profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamak, ulaştığı kitlenin yönetim ve mühendislik alanındaki bilgi birikimini arttırmak, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, paydaşlarına değer katarak, ulusal ve uluslararası alanda etkili bir iletişim ortamı sağlamak. Her sene vizyonu ve misyonu doğrultusunda 10 farklı proje düzenleyen ODTÜ VT, Türkiye ve Avrupa’dan yaklaşık olarak 3000 seçkin öğrenci ve akademisyeni katılımcı olarak ağırlamaktadır.


Akademik Danışman    : Doç.Dr.Z.Pelin Bayındır (Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : Endüstri Mühendisliği Bölümü Zemin Kat

Web Sayfası: http://odtuvt.org.tr/


YAPI TOPLULUĞU

 

İnşaat sektöründe etkin olan farklı meslek gruplarının deneyimlerini paylaşmak, değişen teknoloji ve artan bilgi birikimin üniversite eğitimine zamanında yansıtılmasını sağlamak, kuramsal ve uygulamalı bilgiye ulaşmak ve mühendisliğin sosyal yönünü geliştirmek.

 

Akademik Danışman    : Dr.Öğr.Üys.Hande Işık Öztürk (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Topluluk Odası            : İnşaat Mühendisliği Bölümü K1 Binası


YEŞİL KAMPÜS TOPLULUĞU


Yeşil Kampüs Topluluğu, (ODTÜ YKT), ODTÜ yerleşkelerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan dengeli şekilde gelişebilmesi yani “sürdürülebilir kampüs” olabilmesi için faaliyet göstermektedir.   Öğrencilerin yerleşke ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik etmek yolu ile ODTÜ kampüsünün bir sürdürülebilrilik laboratuvarı olarak literature katkı vermesini sağlamak, Yerleşkenin ekolojik ve sosyal bütünlüğüne dair farkındalığın arttırılarak korunmasına katkı sunmak ve  kampüs yararına yapılacak çalışmalarda; öğrenci akademi yönetim üçgeninin etkili bir iletişim ağına sahip olmasını sağlamak çalışma konularından bazılarıdır.


Akademik Danışman: Prof.Dr.Uğur Soytaş (İşletme Bölümü)

Topluluk Odası: Fen Bilimleri Enstitüsü 3.Kat No:306

Web Sayfası: https://greencampus.metu.edu.tr